دوره های نرم افزارهای الکترونیک

عنوان دوره زمان بندی دوره

دوره مقدماتی آموزش MATLAB

مدت دوره : 20 ساعت ( 5 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع :  ؟ / ؟ / 93
روز کلاس :   
ساعت کلاس :  
پیش نیاز : آشنایی با ماتریس ها ، آشنایی با برنامه نویسی در کامپیوتر
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره : 180.000 تومان
وضعیت دوره : در حال پیش ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره آموزشی اورکد ( ORCAD )

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع :  ? / ? / 92
روز کلاس :   
ساعت کلاس :  
پیش نیاز :  
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره :   

اطلاعات کامل دوره