دوره های آموزشی FPGA

عنوان دوره زمان بندی دوره

دوره کاربردی آموزش عملی کار با FPGA

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع :  05/00/ 95

روز کلاس :  پنج شنبه

ساعت کلاس : 08.30  تا 13.00 

پیش نیاز : الکترونیک و مدار منطقی

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 320.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

اطلاعات کامل دوره

دوره پیشرفته طراحی با FPGA

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع :   00/ 05/ 95

روز کلاس :  پنج شنبه

ساعت کلاس : 15:30تا 20:00

پیش نیاز : آشنایی با FPGA شرکت XILINX ، نرم افزار ISE و تسلط بر مباحث دوره کاربردی

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA -سطح 1

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره کاربردی  آموزش عملی کار با  FPGA ، تسلط نسبی به مباحث دوره پیشرفته FPGA

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد. 

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA -سطح 2

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA - سطح 1

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 490.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی بردهای پرسرعت آنالوگ و دیجیتال با FPGA

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره کاربردی آموزش عملی کار با FPGA ، تسلط نسبی بر طراحی PCB
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره : 460.000 تومان
وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) با FPGA

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : دوره "کاربردی آموزش عملی کار با FPGA" ، دوره "پیشرفته طراحی با FPGA"، دوره "اصول و مبانی DSP"

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد. 

اطلاعات کامل دوره