دوره های آموزشی DSP

عنوان دوره زمان بندی دوره

دوره کاربردی اصول و مبانی DSP

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع : 00/ 05/ 95

روز کلاس :   

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : 

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 380.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره ی کاربردی کار با DSP های سری 6000

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس :
 
ساعت کلاس :
پیش نیاز : 
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره ی پیشرفته کار با DSP های سری 6000 با ترکیب FPGA

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز :  
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :  تومان
وضعیت دوره :  فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره ی کاربردی کار با DSP های سری 2000

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز :
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره :  فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره