امولاتورهای DSP

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
CH-XDS510 Ver3.3- Emulator کوچک بودن، در حال حاضر (تا سال 2014) کوچکترین امولاتور است
استفاده از آخرین نسل CPLD جهت طراحی، سریعتر و پایدارتر و دارای عملکرد بهتر
دارای رابط کاربری (Interface) مطمئن تر
 سرعت دو برابر... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
XDS510 USB PLUS JTAG Emulator with 14 pin Target Adapter Cable Hardware Features


USB bus powered, nopower supply required
Supports USB 1.x and USB 2.0 (high speed)
Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
XDS510 USB JTAG Emulator Hardware Features


Supports Texas Instruments Digital Signal Processors and Microcontrollers with JTAGinterface:F24xx
C54xx
C67xx
C62xx... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
XDS100v2 USB JTAG Emulator Hardware Features


Supports Texas Instruments Processors and Microcontrollers with JTAG interface:

F28xx
C674x
C64x+
ARM9... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
CH-XDS100 V3- Emulator Standard JTAG emulation interface, do not take the user resources; particularly interface security protection design, full support for JTAG interface hot swap
3. Support... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.