فرم ثبت نام دوره های آموزشی

جهت ثبت نام و شرکت در هر یک از دوره های آموزشی، لطفا مبلغ شهریه را به یکی از شماره حساب های شرکت  واریز نمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید. همچنین افرادی که قادر به پرداخت کل شهریه به صورت یکجا نیستند می توانند 50 درصد شهریه را واریز و مابقی را طی یک چک در جلسه اول پرداخت نمایند. 

با توجه به محدودیت ظرفیت، ثبت نام کنندگان محترم توجه فرمایید که پیش از واریز هر گونه وجهی، از تکمیل نبودن ظرفیت کلاس درخواستی مطلع شوید.

این فیلد جهت صدور گواهی پایان دوره می باشد.
کد ملی 10 رقمی را بدون فاصله و خط تیره وارد نمایید. (این فیلد جهت صدور گواهی پایان دوره می باشد.)
یک شماره مبایل جهت اطلاع رسانی های پیامکی وارد نمایید.