دوره های آموزشی

عنوان دوره زمان بندی دوره

دوره کاربردی آموزش عملی کار با FPGA

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع :  05/00/ 95

روز کلاس :  پنج شنبه

ساعت کلاس : 08.30  تا 13.00 

پیش نیاز : الکترونیک و مدار منطقی

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 320.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام

اطلاعات کامل دوره

دوره پیشرفته طراحی با FPGA

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع :   00/ 05/ 95

روز کلاس :  پنج شنبه

ساعت کلاس : 15:30تا 20:00

پیش نیاز : آشنایی با FPGA شرکت XILINX ، نرم افزار ISE و تسلط بر مباحث دوره کاربردی

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA -سطح 1

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره کاربردی  آموزش عملی کار با  FPGA ، تسلط نسبی به مباحث دوره پیشرفته FPGA

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد. 

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی بردهای پرسرعت آنالوگ و دیجیتال با FPGA

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره کاربردی آموزش عملی کار با FPGA ، تسلط نسبی بر طراحی PCB
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره : 460.000 تومان
وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) با FPGA

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : دوره "کاربردی آموزش عملی کار با FPGA" ، دوره "پیشرفته طراحی با FPGA"، دوره "اصول و مبانی DSP"

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 460.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد. 

اطلاعات کامل دوره

دوره کاربردی اصول و مبانی DSP

مدت دوره : 28 ساعت ( 6 جلسه 4:30 ساعته )

تاریخ شروع : 00/ 05/ 95

روز کلاس :   

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : 

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 380.000 تومان

وضعیت دوره : در حال ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره ی کاربردی کار با DSP های سری 6000

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس :
 
ساعت کلاس :
پیش نیاز : 
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره ی پیشرفته کار با DSP های سری 6000 با ترکیب FPGA

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز :  
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :  تومان
وضعیت دوره :  فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره ی کاربردی کار با DSP های سری 2000

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع : 
روز کلاس : 
ساعت کلاس :
پیش نیاز :
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره :  فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره آموزشی اورکد ( ORCAD )

مدت دوره : 24 ساعت ( 6 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع :  ? / ? / 92
روز کلاس :   
ساعت کلاس :  
پیش نیاز :  
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره :   تومان
وضعیت دوره :   

اطلاعات کامل دوره

دوره مقدماتی آموزش MATLAB

مدت دوره : 20 ساعت ( 5 جلسه 4 ساعته )
تاریخ شروع :  ؟ / ؟ / 93
روز کلاس :   
ساعت کلاس :  
پیش نیاز : آشنایی با ماتریس ها ، آشنایی با برنامه نویسی در کامپیوتر
محل برگزاری دوره : در محل شرکت
 
شهریه دوره : 180.000 تومان
وضعیت دوره : در حال پیش ثبت نام 

اطلاعات کامل دوره

دوره آموزشی ARM-STM4 سطح 1

مدت دوره :  30 ساعت ( 10 جلسه 3 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : آشنایی با یک میکروکنترلر 8 بیتی، آشنایی با زبان برنامه نویسی C  

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره :   300.000 تومان

وضعیت دوره :  فعلا برگزار نمی گردد. 

اطلاعات کامل دوره

دوره آموزشی ARM-STM4 سطح 2

مدت دوره : 30 ساعت ( 10 جلسه 3 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :   

ساعت کلاس :  

پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره  ARM-STM4L1 

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 400.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره

دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA -سطح 2

مدت دوره : 30 ساعت ( 6 جلسه 5 ساعته )

تاریخ شروع :  

روز کلاس :  

ساعت کلاس : 

پیش نیاز : تسلط به مباحث دوره طراحی کنترلر و اینترفیس با FPGA - سطح 1

محل برگزاری دوره : در محل شرکت

 

شهریه دوره : 490.000 تومان

وضعیت دوره : فعلا برگزار نمی گردد.

اطلاعات کامل دوره