اموزش ise

ISE 6 - برنامه ­ریزی تراشه FPGA یا حافظه

6- نحوه برنامه ­ریزی کردن  تراشه FPGA یا حافظه با نرم ­افزار iMPACT

بعد از اینکه برنامه نوشته شده را بدون خطا سنتز کردیم به ترتیب زیر عمل می کنیم:

صفحه‌ها