آموزش vhdl

آشنایی با زبان VHDL

زبان توصیف سخت افزار می تواند فعالیت عمده خود را روی وسایل منطقی قابل برنامه ریزی (FPGA, CPLD) داشته باشد.

صفحه‌ها