بردهای سری Kintex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
Xilinx Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation Kit FPGA: Kintex XC7K325T-2FFG900C

·        ROHS compliant KC705 kit including the XC7K325T-2FFG900C FPGA

Configuration

·      ... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.