بردهای FPGA محصول شرکت

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد مینی پردازش AVA6S9ADA دارای تراشه ی XC6SLX9 از خانواده SPARTAN6
دارای حافظه XCF04S برای برنامه ریزی FPGA
دارای حافظه فلش با ظرفیت 16Mb
دارای حافظه SRAM سریال با ظرفیت 1Mb
دارای پروگرامر داخلی پرسرعت JTAG... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید . دوبرابر کردن کانالهای AMP ، ADC و DAC، بصورت optional صورت می گیرد
برد آموزشی Spartan6 AVA6SMINI دارای تراشه ی XC6SLX9 از خانواده SPARTAN6
دارای حافظه XCF04S برای برنامه ریزی FPGA
دارای پروگرامر داخلی پرسرعت JTAG SMT3 که بصورت پورت USB است و نیاز به پروگرامر... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید
برد آموزشی Spartan3 AVA3SMINI دارای تراشه ی XC3S400 از خانواده SPARTAN3
دارای حافظه XCF02/04S برای برنامه ریزی FPGA
دو عدد کانکتور 2X27، جهت در دسترس بودن پایه های FPGA و اتصال ماژول
در... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید
برد توسعه Spartan6 AVA6SLX9 دارای تراشه ی SPARTAN 6   XC6SLX9
دارای حافظه  XCF04S
دارای حافظه فلش  AT45DB161D با ظرفیت 16Mb
امکان اجرای دو برنامه متفاوت با استفاده از دو حافظه ... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید
برد توسعه Spartan3 AVA3S400 دارای تراشه ی SPARTAN3   XC3S400
دارای حافظه (2Mbit /4Mbit ظرفیت) XCF02S/04S
قراردادن سه عدد کانکتور 2x20، جهت در دسترس بودن پایه ها
SDRAM با ظرفیت:... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید
برد توسعه Spartan3 HMZF3S400 دارای تراشه ی  SPARTAN3  XC3S400
دارای حافظه  (2Mbit/4Mbit ظرفیت) XCF02S/04S
قراردادن هر بانک در یک کانکتور، جهت در دسترس بودن کلیه ی پایه ها
امکان انتخاب... اطلاعات کامل محصول
تماس بگیرید