بردهای سری Artix

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA7A13 ​FPGA:


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T/XC7A50T/XC7A75T/XC7A100T/XC7A200T (Default : XC7A100T )


​​Convertor:


(4CH ADC 40M/100M/125M 14/16bit (Default : 2CH ADC 100M/14bit
(2CH DAC... اطلاعات کامل محصول
با قطعات پیش فرض 3,900,000 تومان.
AVA7A06 Processing Board FPGA:


High Performance Xilinx FPGA Artix-7 XC7A200T-2FBG676I


Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 250M/14bit
(2CH TxDAC+ 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.