برد توسعه USB2.0 + the Cyclone FPGA

معرفی محصول: 

ALTERA Cyclone EP1C6Q240C8

برد توسعه USB2.0 + the Cyclone FPGA  

 

سازنده: 
چین
وضعیت: 
موجود است.

محصول

برچسب ها: