Cyclone IV EP4CE30

معرفی محصول: 

این محصول از دو برد که یک برد اصلی و یک برد توسعه می باشد، تشکیل شده است. که مشخصات فنی هر یک به تفکیک ذکر شده است. به دلیل طراحی 6 لایه استفاده شده در طراحی محصول، این برد برای کار در فرکانس های بالا نیز مناسب می باشد.

سازنده: 
چین
وضعیت: 
موجود است.

محصول

برچسب ها: