ISE 6 - برنامه ­ریزی تراشه FPGA یا حافظه

6- نحوه برنامه ­ریزی کردن  تراشه FPGA یا حافظه با نرم ­افزار iMPACT

بعد از اینکه برنامه نوشته شده را بدون خطا سنتز کردیم به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1- قبل از شروع برنامه ریزی FPGA و یا حافظه ی XCF02S توشط کامپیوتر ، بایستی وضعیت سوییچ های M0 M1 M2 طبق جدول 1 بر روی JTAG تنظیم شده باشد. یعنی M1 در وضعیتON و بقیه در وضعیت OFF باشند. توجه شود که وضعیت ON به معنای اعمال صفر منطقی می باشد.

2- ابتدا باید از ایجاد فایل با پسوند .bit مطمئن باشیم. (برای برنامه ریزی کردن حافظه یXCF02S  باید فایل با پسوندهای دیگری مانند .mcs ایجاد کرد ) جهت ایجاد فایل ابتدا باید بر روی   Generate Prpgramming File  دوبار کلیک تا فایل ها ایجاد شوند.

جدول 1) کار با مدهای حافظه و FPGA

Serial DOUT

Data Width

Synchronizing Clock

M2

M1

M0

Configuration Mode

Yes

1

CCLK Output

0

0

0

Master Serial

Yes

1

CCLK Input

1

1

1

Slave Serial

No

8

CCLK Output

0

1

1

Master Parallel

No

8

CCLK Input

1

1

0

Slave Parallel

No

1

TCK Input

1

0

1

JTAG

3- پروگرامر را به پورت پرینتر کامپیوتر وصل کرده و طرف دیگر آنرا به پورت JTAG  ساخته شده بر روی برد وصل می کنیم.

4- سپس برد را روشن می کنیم.

5-در این مرحله برنامهiMPACT راازمسیر زیر یا مسیر نصب برنامه انتخاب و اجرا می­کنیم.

  Start/AllProgram/Xilinx ISE/accessories/iMPACT

-  iMPACT باز مي شود و جعبه محاوره ConfigureDevices نمايش داده مي شود

6-گزینه ی ConfiguredevicesusingBoundaryScan(JTAG) را انتخاب کنید


شکل 13) برنامه ­ریزی کردن با  iMPACT

7-مطمئن شوید AutomaticallyconnecttoacableandidentifyBoundary‐ScanChain  انتخاب شده است.

8-بر روی Finish  کلیک کنید.

9-در صورت دريافت پيغام وجود دو device بر روي OK كليك كنيد

در پنجره  iMPACT windows تمام device هاي متصل به زنجيره ی  ( JTAGChain ) JTAG ، شامل تراشه ی اصلی و حافظه یXCF02S ، با مشخصات دقیق نمایش داده می شود

10-با کلیک بر روی هرکدام از deviceها، قابلیتها و کارهای قابل اعمال بر روی آن device در سمت چپ صفحه ظاهر می شود.

11-در این مرحله بر رویdevice  مورد نظر کلیک راست کرده و گزینهAssignNewConfigurationFile را انتخاب می کنیم.

12-دراین حالت طبق شکل باید آدرس برنامه ای که ایجاد کرده ایم را قرار بدهیم. در صورتی کهتراشه Spartan را انتخاب کنیم نوع فایل باید با پسوند .bit (در مراحل قبلی ایجاد شده است)انتخاب کنیم و اگر حافظه یXCF02S را انتخاب کنیم پسوند mcs.  (در مراحل قبلی ایجاد شده است) یا پسوندهای خاص حافظه ی XCF02S را انتخاب می کنیم.


شکل 14) برنامه­ریزی کردن حافظه

13-پس از انتساب فایل مورد نظر به تراشه Spartan-xc3s400 یا حافظه­ی XCF02S ، ابتدا حافظه­یXCF02S  را انتخاب کرده و گزینه program… در سمت چپ صفحه را کلیک کرده تا برنامه ریزی شود، سپس پنجره Configuration operation status باز می شود و برنامه شروع به پروگرام کردن می کند. در پایان پیغامی مبنی بر program succeeded ظاهر می شود.

تراشهSpartan-xc3s400  را نیز به همین ترتیب می توان برنامه ریزی کرد.

تفاوتی در اولویت انتخاب تراشه Spartan-xc3s400 یا حافظه ی XCF02S جهت برنامه ریزی وجود ندارد.
در اینجا برد ما برنامه ریزی شده و می توان آنرا از کامپیوتر جدا کرد. اگر فقط تراشه  Spartan را برنامه ریزی کرده باشیم، با قطع تغذیه برد، برنامه ی پروگرام شده بر روی تراشه پاک می شود. در صورتی که حافظه ی XCF02S  را برنامه ریزی کرده باشیم با قطع تغذیه برنامه پروگرام شده بر روی آن از بین نمی رود.

نکته:  برای اینکه هنگام روشن کردن مجدد برد، برنامه ی ذخیره شده در حافظه ی XCF02S به صورت اتوماتیک بر روی FPGA بارگذاری شود بایستی وضعیت سوییچ های M0 M1 M2 بر روی Master Serial تنظیم شده باشد.

 در صورتی که این کار به درستی انجام شود LED نشانگر DONE بر روی برد روشن میشود. می توان این عملیات را در هنگام روشن بودن برد به صورت دستی با فشردن کلید PROG انجام داد.


 

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.