اطلاعات تماس

شماره های تماس

تلفن 1 :         98 21 77103489+ 

تلفن 2 :         98 21 77273147+ 

تلفن 3 :         98 21 77273146+

فروش و بازرگانی:    919 58 048 58 98+

بازرگانی خارجی:  935 7011638 98+       


آدرس ایمیل:

              info@revsa.ir 

  جهت ارسال سریعتر ایمیل، می توانید از فرم ارسال پیام استفاده کنید.


وب سایت:

          http://revsa.ir

      http://dspcore.ir


آدرس :

تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - تقاطع فرجام شرق - پلاک 976 -  واحد 3