نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران 98

بدینوسیله شما را به بازدید از محصولات این شرکت و بهره مندی از تخفیفات و امتیازات هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در تاریخ 26 تا 29 آذر ماه 98 سالن همکف میلاد (31A) غرفه 31 دعوت می نماییم. حضور شما مایه دلگرمی ما و امید بخش اهداف پیشروی این شرکت است .